Trivselregler  (pdf)

Vi vill att du ska trivas hos oss!
Trivsel innebär olika saker för olika människor. De flesta kan enas om att en viktig del för trivseln är att man inte ska behöva bli störd av omgivningen. Vi vill att våra hyresgäster tänker på detta och visar hänsyn till varandra.

Det finns regler i Hyreslagen om att man som hyresgäst inte får utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för de boendes hälsa eller försämra deras bostadsmiljö. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från fastighetsägaren kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Bor man i ett flerfamiljshus eller nära andra människor är det ofrånkomligt att man hör ljud. Vissa störningar måste man tåla när man bor i flerfamiljshus. Att barn leker i lägenheten under dagtid är ett exempel på sådant man får stå ut med. Även om man själv jobbar på natten.

Störande ljud

Störande ljud ska undvikas vardagar kl. 22.00 till 07.00, helgdagar 23.00 till 09:00.

Störande ljud kan till exempel vara skrik, hög volym på musikanläggning/TV, upprepade dunsar i
golvet/smällar i väggen. Undvik även att köra tvättmaskinen i lägenheten nattetid, då centrifugeringen kan skapa störande buller i omkringliggande lägenheter.

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Rökning

Du får enligt hyreskontraktet inte röka där det stör dina grannar. Du får inte röka i lägenhet, trapphus eller tvättstuga. Röker du utanför så tänk att röklukt följer vinden därför bör du undvika altan och loftgång efter som många har sina fönster åt de hållen.

Släng inte fimpar på marken. Från 1 januari 2022 är det förbjudet att slänga fimpar, snusprillor och annat småskräp på marken.

Du som hyresgäst ansvarar för att alla som vistas i din lägenhet följer alla regler kring trivsel.

Har du några frågor?