Trivselregler  (pdf)

Vi vill att du ska trivas hos oss!

Att bo i PILABs hyresrätter skall vara ett tryggt och bra boende. När det gäller den allmänna trevnaden inom fastigheten är det angeläget att alla följer trivselreglerna.

Händer något av allvarlig/akut karaktär tillkalla i första hand polis/räddningstjänst 112 och i andra hand fastighetsägaren, Pär-Inge Larsson. (0292-532 00)

Du är skyldig att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig. Alla felanmälningar görs via vårt formulär på vår hemsida.

Du som hyresgäst ansvarar för att alla som vistas i din lägenhet följer alla regler kring trivsel.

Störande ljud

Störande ljud ska undvikas vardagar kl. 22.00 till 07.00, helgdagar 23.00 till 09:00.

Störande ljud kan till exempel vara skrik, hög volym på musikanläggning/TV, upprepade dunsar i
golvet/smällar i väggen. Undvik även att köra tvättmaskinen i lägenheten nattetid, då centrifugeringen kan skapa störande buller i omkringliggande lägenheter.

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Om detta missköts så kommer vi att skicka ut varningar. Om varningarna inte tas på allvar kan detta leda till uppsägning av lägenheten.

Rökning

Du får enligt hyreskontraktet inte röka där det stör dina grannar. Du får inte röka i din lägenhet, trapphus eller tvättstuga. Röker du utanför så tänk att röklukt följer vinden därför bör du undvika altan och loftgång eftersom många har sina fönster åt de hållen.

Släng inte fimpar på marken. Från 1 januari 2022 är det förbjudet att slänga fimpar, snusprillor och annat småskräp på marken.

Avfall

Avfall sorteras och hanteras ordentligt. Lägg sopor i påsar.

Sopor får inte förvaras på uteplats eller på loftgången då det kan dra till sig skadedjur.

I soptunnorna ska det sorteras efter restavfall och kompost. Övriga sopor så som kartonger, glas, tidningar, plast och metall ska slängas på en återvinningsplats. Inga sopor får ställas bredvid soptunnorna!

Om soptunnorna ofta är fulla trots detta så skicka in en felanmälan på vår hemsida så ska vi se över det.

Husdjur

Det är viktigt att hålla uppsikt över sina husdjur, så de inte stör dina grannar eller förorenar lekplatser, grönytor eller fastigheter. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten. Hundar ska hållas i koppel på alla gemensamhetsutrymmen såsom trapphus, gård, uteplats osv.

Har man djur som hårar på kläder ska man ha egen tvättmaskin i sin lägenhet och ej använda den gemensamma tvättstugan. Kontakta oss för eventuell uthyrning av tvättmaskin & torktumlare.

Fordon och körning

Det är endast tillåtet att köra in fordon på våra innergårdar och fram till fastigheten för i- och urlastning. Det är absolut förbjudet att parkera framför dörrar, trappor eller blockera utrymningsvägar. Vid bilkörning på gård, var extra uppmärksam på lekande barn och visa hänsyn till boende. Parkering görs endast på anvisade parkeringsplatser.

Tvättstuga

Efter avslutat tvättpass ska tvättstugan städas. Tvättmaskiner och torktumlare ska torkas av, ludd ska tas bort från filter, överblivet tvättmedel ska städas bort. Golvet ska vid behov sopas och skuras.
Det är också viktigt att respektera tvättiderna, du har endast rätt att vistas i tvättstugan under din bokade tid. Tvättstugan får bara användas av boende i området.

Tvättstugeregler sitter uppe i alla gemensamma tvättstugor.

Utrymningsvägar

Alla utrymningsvägar måste vara fria för räddningstjänst. Du får inte blockera dessa utrymmen med
t ex barnvagnar, cyklar, sopor osv. Cyklar ska stå i förrådet vid avsedd plats eller i utplacerade cykelställ. Utemöbler är okej att ha så länge det ej står i vägen för andra hyresgäster samt räddningstjänst.

Hyra

Hyran ska betalas in senast den sista varje månad. Hyran betalas in en månad i förskott, det vill säga att i december betalas det in för januari osv.

Vid obetald hyra skickas det ut påminnelser. Efter 2 påminnelser och utan någon återkoppling från den berörda hyresgästen så kommer det att startas ett ärende hos inkasso och det kan då leda till vräkning.

Felanmälan

Du ska anmäla fel i lägenheten och gemensamma utrymmen snarast möjligt via felanmälan på webbplatsen. Om det är fel som är akut och som kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten, ska du genast anmäla felet omgående till vår växel på telefon: 0292-532 00. Ring 112 om du befinner dig i en akut nödsituation då det är fara för liv, egendom eller miljö.

Vid överträdelser kan du bli ersättningsskyldig och det kan ligga till grund för uppsägning.

Prislista

Som hyresgäst har du högst ansvar att hålla koll på dina nycklar. Om du tappar bort en eller flera nycklar är det viktigt att du meddelar oss direkt.

Cylinderbyte:  2300:- inkl 3 stycken nya nycklar.
Nyckel till lägenheten: 300:- styck

Låsöppning under kontorstider (Vardagar 07:00-16:00): 300:-
Låsöppning utanför kontorstid: 600:-

Vid bristande tvättstugestädning eller annan nedskräpning: 300:-/h för städning.

Har du några frågor?