Bilder på bygget – Ol-jans

24 september 2020 – Så här går pålningen till vid Ol-Jansberget

23 september 2020 – Pålningen vid Ol-Jansberget är i full gång

31 augusti 2020 – Nytt projekt i Östervåla vid Oljansberget!

Idag har vi mätt ut husen på prov för att imorgon kunna göra en mera omfattande markundersökning där vi får se om det behöver pålas och i så fall hur mycket. Blir det för omfattande måste vi hitta på en annan lösning.
Målet är 17 lägenheter klara om 1 år.
Ol-jans 01