PILAB, Pär-Inge Larsson AB

Företaget startades 2011 i och med köpet av konkursboet från Temdahls tryckeri.
Företaget var främst tänkt att förvalta den lokalen, med tiden har det vuxit till att bli ett bolag som har hyreslägenheter i Harbo och Östervåla.

Pär-Inge Larsson är uppvuxen på en kogård i Gransätra mitt emellan Harbo och Östervåla. Gården äger han tillsammans med sin bror. Numera finns inga kor utan det är höproduktion som gäller.

Pär-Inge driver även företaget People & Solutions AB, som är datakonsulter och informationshanterare (www.peopleandsolultions.se).

PIL har en fru, tre barn och två barnbarn samt en måg, Viktor som är aktiv i bolaget. Pär-Inges föräldrar Martha och Lasse (född 1932) brukar också hjälpa till när det gäller fastighetsskötsel eller renhållningsarbete.

På fritiden är han aktiv i bl a Centrumkyrkan och Wåhla IBK.

Pär-Inge tycker om människor och hänvisar ofta till sin uppväxt. “Att ha växt upp på en kogård har förberett mig för att ha hyresgäster, det krävs nästan daglig skötsel och ibland inträffar akututryckningar. En ko i bäcken eller en utelåst hyresgäst har sina likheter”.