Tömning

Här kan du se när soptunnorna töms på ditt område:
https://vafabmiljo.se/tjanster/se-din-hamtningsdag/

Vad får du lägga i soptunnorna?

Avfall – läs om det här

Matavfall ska gå i bruna tunnan (straffbart att inte göra från och med januari 2024)

Återvinningsstationer

Förpackningar, som kartonger och plast och metallburkar ska sorteras och lämnas på återvinningsstationerna som du hittar här:

Harbo
Östervåla

Möbler och stora saker lämnas på Återbruket i Östervåla:
https://vafabmiljo.se/aterbruket/ostervala/

Eller om det går att återvinna så lämna gärna till Solrosen Second Hand som du hittar här:
https://www.solrosenab.se/