Bilder från bygget, Ol-Jans etapp 2

4 maj 2021 – Nu är dom erfarna tillbaka för att fixa armering på etapp 2.

30 mars 2021 – Här börjar vi förbereda för nästa etapp med ytterligare 16 lägenheter med inflyttning i början av 2022