Överblicksbilder över de olika områdena, vart tvättstuga, förråd och postlådor finns vid de olika lägenheterna

Östervåla – Gräsbovägen 1

Harbo – Vibyvägen 2

Harbo – S:ta Birgittas väg 15

Haga – Harbovägen 33