Bilder från början till slut när Temdahls gamla lokaler blev nya lägenheter.

Såhär såg det ut strax efter att företaget Temdahls Tryckeri gått i konkurs.

Efter en del rensning såg det ut så här

De tunga tryckerimaskinerna stod på gjutna plattor som så klart måste tas bort.

Nu grävs fjärvärmeledningen in. Den kommer från grannen Tallgården.

Här borras fjärrvärme under vägen.

Lägenheterna

I Mars fick vi börja göra något åt lägenheterna. Vi fick rivningslov i veckan.
Här till vänster ser vi det som kommer att bli Laksjön och Råksjön. Till höger kommer Tämnaren att ligga.

Här kommer Toften ligga

Eftersom gamla lunchrummet är borta så fick byggarna ta dit en byggvagn istället.

Gamla väggar rivs ner så de nya kan byggas upp.

Då var plattan gjuten till lägenheterna.

De färdiga lägenheterna