Ol-jansberget etapp 2

Grov tidsplan:

April-juni mark & Grund
Aug/sept stomme & tak
Sept-feb byggnation
Feb städ & besiktning
Mars 2022 inflyttning

Det kommer bli 16 lägenheter

Preliminär lägenhetsöverblick