2024

juni Mejeriet (Uppsalavägen31, Harbo), med 14 lägenheter, köps in från Himmelriket i Heby som är de som gjorde om det till lägenheter 2017. Totala antalet lägenheter är nu uppe i 104st

2023

feb Vi får vår första anställda, Victoria, som tar hand om all kommunikation med våra hyresgäster och även en del praktiska uppgifter. Dvs både förmedlare och husvärd.
Det här är året när vi blir med fastighetssystem och får rutiner för det mesta vi gör

2022

mar vi får reda på att detaljplanen för Högtä blir dyrare ändå och att vi ska betala byggandet av väg 2-3 miljoner. Så vi lägger projektet som vilande tills vi har mera bestämda byggplaner

april inflyttning av 16 lägenheter på etapp 2 på Oljansberget i Östervåla. Totala antalet lägenheter är nu uppe i 90 st

2021

jan vi får bygglov för att bygga etapp 2 på Oljansberget i Östervåla

maj vi börjar med grundet för etapp 2 på Mejselvägen/Oljansberget

aug inflyttning av 17 lägenheter på etapp 1 på Oljansberget i Östervåla

2020

mars vi börjar bygga etapp 2 vid ”Gamla Skolan” efter att ha överklagats i fem månader

juli vi får bygglov och köper tomt på Oljansberget i Östervåla för att bygga 17 lägenheter, samt option för en tomt till med lika mycket

dec inflyttning i 11 lägenheter på S:ta Birgittas väg 15. Totala antalet lägenheter är nu uppe i 57 st

2019

feb vi tecknar förhandskontrakt på andra halvan av “Gamla Skolan” för att vara redo om det blir statsbidrag för lägenhetsbyggen igen

juni inflyttning i 11 lägenheter på S:ta Birgittas väg 15. Totala antalet lägenheter är nu uppe i 46 st

nov vi köper Högtä-området i Harbo och påbörjar ett detaljplaneringsarbete med förhoppningen att bygga lägenheter och sälja tomter för villor där

2018

juli  inflyttning i 8 nybyggda + 1 rustad lägenhet på Vibyvägen 2 i Harbo. Totala antalet lägenheter är nu uppe i 35 st
juli  Kilgrändsvägen hyrs delvis ut till Östervåla Kraftsportklubb, så nu rör det sig människor där.
juli Vi köper mark halva “Gamla Skolan”-tomten, S:ta Birgittas väg 15 i Harbo och planerar att bygga lägenheter där
nov Vi får bygglov för 11 lägenheter på gamla skolan i Harbo

2017

okt  miljöfrågor och krav på ytterligare undersökningar på Kilgränsvägen gör att vi lägger det projektet i malpåse ett tag
okt  idén om ett hus i Forsbergs trädgård (Vibyvägen 2, Harbo) föds. Kontakt med arkitekten
dec  bygglov för 8 lägenheter i Harbo

2016

juli  ytterligare 3 lägenheter klara på Gräsbovägen 1
dec  Kilgrändsvägen 3 i Östervåla köps in i förhoppning att få bygga 14 lägenheter

2015

maj  Inflyttning i 12 lägenheter i Haga

2014

mars Forsbergs Café (Vibyvägen 2, Harbo) köps in från Gardinbussen som ägt det i några år
nov Hagakökets tidigare kontor köps in för att byggas om till lägenheter

2012

jan  första hyresgästen flyttar in Herlins bildproduktion
feb  People & Solutions flyttar in i stora kontoret
okt  5 lägenheter blir klara

2011

aug  PILAB bildas
sept  Temdahls konkursade lokaler (Gräsbovägen 1, Östervåla) köps tillsammans med allt som finns i huset