Okt 18     Bygglovsansökan
Nov 18     Uppstart av arbetet
Novdec     Markarbeten: VVS-arbeten med vatten, avlopp och golvvärme
                      Gjutning av platta för hus och sidobyggnad
JanFeb 19     Byggnation: stomme, tak, ytterväggar
Febmars     Byggnation: innerväggar, ventilation, el
Marsapril     Badrum, målning, kök
Maj     Slutfix och besiktning
Majjuni     Inflyttning