Det här bygget blev tyvärr inte av – man var väldigt tuff från miljöförvaltningen så det fanns ingen ekonomi att göra lägenheter. Tyvärr.

Nu blir det lager istället

 

31/10 -16           Vi skickade in önskan om ändring av detaljplan

Aug/sept -17     Besked från kommunen om detaljplaneändring

17 oktober -17     Ytterligare undersökningar behöver göras – så det tar säkert ett år till

Vid positivt besked, dvs att vi får göra bostäder

Sept/okt -17      Bygglov lämnas in

Nov/dec -17      Byggnationer påbörjas

Juni -18              Lägenheterna är klara för inflyttning