Vill du hyra lagerplats så kontakta oss.

Ytan är ca 750 m² idag efter ny tillbyggnad på ca 300 m². Källardel under delar. Förrådslänga på ca 80 m². Kommunalt vatten och avlopp.

Vi hyr ut både större och mindre ytor, på kort eller lång tid.

Några hyresgäster: Östervåla Kraftsportsklubb, Hembygdsföreningen