Förråd finns till alla lägenheter. Gemensamma tvättstugor finns. Mer info om utrustning finns under varje lägenhet. Allmänna parkeringar finns.

Lägenheterna ligger vid länsväg 272 och busslinje 844 med mycket goda kommunikationer till Uppsala, över 30 bussturer per dag. Med buss tar det ca 50 minuter till busstationen i Uppsala från Harbo centrum, se ul, och med bil 30 min till stadsgränsen.

Mejeriet 31 A

Mejeriet 31 B

Mejeriet 31 D

Mejeriet 31 E

Mejeriet 31 F

Mejeriet 31 G

Mejeriet 31 H

Mejeriet 31 I

Mejeriet 31 J

Mejeriet 31 K

Mejeriet 31 L

Mejeriet 31 M

Mejeriet 31 N

Mejeriet 31 O