Med anledning av en artikel i Sala Allehanda så lägger vi nu ut lite förhandsinformation om projektet.
Se mera information under flikarna under Kilgrändsvägen.

Sala Allehanda Kilgrändsv artikel