Följ detaljplanearbetet här:

https://heby.se/samhalle-infrastruktur/fysisk-planering/detaljplan/pagaende-planarbeten/dp-393-forsbo-160-och-del-av-forsbo-176-harbo/