Preliminär tidsplan

31/10 -16           Vi skickade in önskan om ändring av detaljplan

Aug/sept -17     Besked från kommunen om detaljplaneändring

 

Vid positivt besked, dvs att vi får göra bostäder

Sept/okt -17      Bygglov lämnas in

Nov/dec -17      Byggnationer påbörjas

Juni -18              Lägenheterna är klara för inflyttning