Preliminär tidsplan

Tyvärr ser det ut som det drar ut på tiden så vi håller nu på och utvärderar om vi ska gå vidare med det här eller om vi ska sälja fastigheten. Tyvärr.

 

31/10 -16           Vi skickade in önskan om ändring av detaljplan

Aug/sept -17     Besked från kommunen om detaljplaneändring

17 oktober -17     Ytterligare undersökningar behöver göras – så det tar säkert ett år till

Vid positivt besked, dvs att vi får göra bostäder

Sept/okt -17      Bygglov lämnas in

Nov/dec -17      Byggnationer påbörjas

Juni -18              Lägenheterna är klara för inflyttning