Minnesvärda händelser

2011

aug  PILAB bildas
sept  Temdahls konkursade lokaler (Gräsbovägen 1, Östervåla) köps tillsammans med allt som finns i huset

2012

jan  första hyresgästen flyttar in Herlins bildproduktion
feb  People & Solutions flyttar in i stora kontoret
okt  5 lägenheter blir klara

2014

mars Forsbergs Café (Vibyvägen 2, Harbo) köps in från Gardinbussen som ägt det i några år
nov Hagakökets tidigare kontor köps in för att byggas om till lägenheter

2015

maj  Inflyttning i 12 lägenheter i Haga

2016

juli  ytterligare 3 lägenheter klara på Gräsbovägen 1
dec  Kilgrändsvägen 3 i Östervåla köps in i förhoppning att få bygga lägenheter

2017

okt  miljöfrågor och krav på ytterligare undersökningar på Kilgränsvägen gör att vi lägger det projektet i malpåse ett tag
okt  idén om ett hus i Forsbergs trädgård (Vibyvägen 2, Harbo) föds. Kontakt med arkitekten
dec  bygglov för 8 lägenheter i Harbo

2018

juli  inflyttning i 8 nybyggda + 1 rustad lägenhet på Vibyvägen 2 i Harbo. Totala antalet lägenheter är nu uppe i 35 st
juli  Kilgrändsvägen hyrs delvis ut till Östervåla Kraftsportklubb, så nu rör det sig människor där.
juli Vi köper mark halva “Gamla Skolan”-tomten, S:ta Birgittas väg 15 i Harbo och planerar att bygga lägenheter där
okt Vi tecknar avtal med kommunen för tomtköp för byggande av ÖKK-hallen (Östervåla Kraftsportklubb) i Östervåla
nov Vi får bygglov för 11 lägenheter på gamla skolan i Harbo

2019

feb vi tecknar förhandskontrakt på andra halvan av “Gamla Skolan” för att vara redo om det blir statsbidrag för lägenhetsbyggen igen
juni inflyttning i 11 lägenheter på S:ta Birgittas väg 15. Totala antalet lägenheter är nu uppe i 46 st