Tidsplan Vibyvägen 2

Dec-17      Bygglovsansökan – vi täcker marken för att den inte ska frysa
Jan-18      Uppstart av arbetet. “Garaget” görs i ordning, förråd och tvättstuga
Jan-feb      Markarbeten.. VVS-arbeten som vatten, avlopp och golvvärme. Gjutning av platta
Feb-mars Byggnation – stomme, tak, ytterväggar
Mars-april      Byggnation – innerväggar, ventilation, el
April-maj      Badrum, målning, kök
Juni              Slutfix och besiktning
Juli       Inflyttning