Tidsplan Gamla Skolan Harbo

Okt-18      Bygglovsansökan
Nov-18      Uppstart av arbetet.
Nov-dec      Markarbeten.. VVS-arbeten som vatten, avlopp och golvvärme. Gjutning av platta för hus och sidobyggnad
Jan-Feb-19 Byggnation – stomme, tak, ytterväggar
Feb-mars      Byggnation – innerväggar, ventilation, el
Mars-april      Badrum, målning, kök
Maj              Slutfix och besiktning
Maj-juni       Inflyttning